DaVita dipandu oleh Misi-untuk menjadi penyedia, rakan kongsi dan pilihan majikan-dan sekumpulan Nilai Teras- Perkhidmatan Cemerlang, Integriti, Penambahbaikan Secara Berterusan, Keceriaan, Kebertanggungjawaban, Kepuasan Hati, Semangat Berpasukan- yang diperkuat di semua peringkat organisasi.

Kami komited terhadap polisi dan amalan tadbir urus korporat yang kukuh, serta mematuhi undang-undang antarabangsa, nasional dan negara.

 

Siapa yang Perlu Dihubungi mengenai Masalah Pematuhan

Siapa yang Perlu Dihubungi mengenai Masalah Pematuhan

Kebimbangan atau masalah pematuhan boleh dihantar kepada Hotline Pematuhan 24 jam sehari, 365 hari setahun secara sulit.

Talian Pematuhan Tempatan: 1800 886 880 atau pergi ke davita.ethicspoint.com

Poster Hotline Negara