DaVita dipandu oleh Misi-untuk menjadi penyedia, rakan kongsi dan pilihan majikan-dan sekumpulan Nilai Teras- Perkhidmatan Cemerlang, Integriti, Penambahbaikan Secara Berterusan, Keceriaan, Kebertanggungjawaban, Kepuasan Hati, Semangat Berpasukan- yang diperkuat di semua peringkat organisasi.

Kami komited terhadap polisi dan amalan tadbir urus korporat yang kukuh, serta mematuhi undang-undang antarabangsa, nasional dan negara.

Siapa yang Perlu Dihubungi mengenai Masalah Pematuhan

Kebimbangan atau masalah pematuhan boleh dihantar kepada Hotline Pematuhan 24 jam sehari, 365 hari setahun secara sulit.

placed-wood-background.png